Nasza firma oferuje:

 • konserwację sprzętu przeciwpożarowego
 • legalizację gaśnic śniegowych, proszkowych powyżej 6 l., butli CO2, agregatów proszkowych
 • napełnianie wszystkich gaśnic obecnych na naszym rynku zgodnych z Polską Normą
 • naprawę gaśnic (odnawianie powłok malarskich)
 • wymianę zużytych części zamiennych
 • klasyfikację do złomowania sprzętu, który nie nadaje się do dalszego użytku
 • wyposażenie Zakładów w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy określenie dróg ewakuacyjnych w budynkach i na terenie Zakładów
 • wyposażenie w znaki ewakuacyjne, instrukcje postępowania na wypadek pożaru, tablice BHP i inne
 • pomiar ciśnienia i wydajności wewnętrznej sieci hydrantowej.

zawór gaśnicy


Specjalizujemy się w sprzedaży:

 • gaśnice
 • węże hydrantowe
 • szafki hydrantowe
 • prądownice
 • zawory
 • agregaty proszkowe
 • śniegowe
 • koce gaśnicze
 • worki ewakuacyjne
 • tablice BHP i inne
 • instrukcje pożarowe
 • znaki ewakuacyjne i wiele innych